ඩිලානිගේ “හැලොවීන්”

ඩිලානි අබේවර්ධන කියන්නේ එක්තරා යුගයක මෙරට නම රැන්දූ ජනප්‍රිය නිළියක්.

නමුත් පසු කාලීනව ඇය එතරම් පෙනෙන්නට සිටියේ නැහැ.

කෙසේ වෙතත් ඩිලානි ඇගේ උපන්දිනය සැමරූ අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

විශේෂත්වය වන්නේ මෙම උපන්දින සාදය “හැලොවීන්” උත්සවය තේමාකොට සංවිධානය වීම යි.

ඡායාරූප පහතින් > > > 

dilani-1dilani-2dilani-3dilani-4dilani-5dilani-6dilani-7dilani-8dilani-9dilani-10dilani-11dilani-12dilani-13dilani-14dilani-15 dilani-16dilani-17dilani-18dilani-19dilani-20dilani-21dilani-22dilani-23 dilani-24dilani-25dilani-26dilani-27dilani-28 dilani-29