පියුමි හංසමාලිව තුරුලට ගත් මර්වින් සිල්වාගේ ලේකම්

අන්තර්ජාලයේ පුවත් මවන්නියක් ලෙස හැදින්වෙන පියුමි හංසමාලිගේ නවතම පෙම්වතා මහජන සම්බන්ධතා පිළිබඳ හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතාගේ සම්බන්ධීකරන ලේකම්වරයෙකු වන වෙනුර හේෂාන් බව වාර්තා වේ.

එක්දරු මවක් වන පියුමි හංසමාලී නිරූපණ කේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රකට චරිතයකි.