පිළිකා රෝගය හඳුනාගන්න සුනඛයින් යොදා පරීක්ෂණයක්

පුරස්ථි පිළිකා රෝගය මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනාගැනීම සඳහා සුනඛයින් යොදා ගැනීමේ සාර්ථක පරීක්ෂණයක් බ්‍රිතාන්‍ය තුළ අත්හදා බලා තිබේ.
විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් ලබා ගත් මූත්‍ර සාම්පල් ආඝ්‍රහණය කරවීමෙන්  විශේෂයෙන් පුහුණු කළ සුනඛයින්ට එම පිළිකා තත්ත්වය හදුනාගත හැකි බව පර්යේෂකයින් පවසයි.
සියයට 93ක පමණ නිරවද්‍යතාවයකින් යුතුව අදාළ සුනඛයින්ට පිළිකා රෝග තත්ත්වය හඳුනාගත හැකිව තිබේ.
පුරස්ථි පිළිකා රෝගය බ්‍රිතාන්‍යයේ බහුලවම වාර්තාවන පිළිකා තත්ත්වයක් වන අතර සෑම වසරකම අලුතින් එම රෝග තත්ත්වය පවතින පුද්ගලයින් 40,000ක් පමණ හඳුනා ගන්නා බව වාර්තා වෙයි.