ලෝයර් නටාෂා

විවාහයෙන් පසුව නීතීඥවරියක් විසින් සේවය කරන්නට සූදානම්ව සිටින ගායන ශිල්පිනි නාතාෂා පෙරේරා වැඩිය සද්දයක් නැතුව ඉඳලා පහුගිය දවසක ඇයගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට අලුත් ඡායාරූප කිහිපයක් එකතු කරලා තිබුණා.

ඒ ඡායාරූපත් එක්ක ඇය අමුතු විදියක සටහනක් යොදලා තිබුණේ ”මේ යක්කු මාව වතුරේ ගිල්ලන්න හැදුවත් ඒ අය දන්නේ නෑ මට වතුර යටත් හුස්ම ගන්න පුලුවන් කියලා” ලෙසිනුයි.

මේ ඇය එලෙසින් එක්කළ ඡායාරූප එකතුවයි….