වැඩිපුරම අල්ලස් ගන්න රට මෙන්න.මේ ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි තැනත් බලාගන්න..

අල්ලස දූෂණය කියන වචන දෙක අපි එච්චර කැමති වචන නොවුනට අපේ රටේ නිතරම භාවිතාවන වචන දෙකක්.අල්ලස් ගන්නේ නැති දූෂණය පිටුදකින රටක් ගැන අපි ඉපදුන දවසේ ඉඳලම හීන මවනවා.ඒත් එහෙම රටක් හදාගන්න එක ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි.අල්ලස සහ දූෂණය අඩුවෙන්ම සිදුවන රට ගැන ඔබ දන්නවාද?ඒ තමයි ඩෙන්මාර්කය.අවුරුද්දක් දෙකක් නෙවෙයි.අවුරුදු කිහිපයක්ම දැන් ඔවුන් මේ තත්වය පවත්වාගෙන යන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා.මේ ලැයිස්තුවේ අවසාන තැන ඉන්නේ සෝමාලියාව.

මෙම දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි තැන තමයි 83 වෙනි ස්ථානය.