ඩෙංගු රෝගීන් හැටනව දහස් 380යි

මෙම වසරේ ගත වූ කාලය තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව හැටනව දහස් 380ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වී ඇති බවයි.

වසරේ මේ දක්වා සිදුව ඇති ඩෙංගු මරණ ගණන 200ක්.

පාසල් ළමුන් අතර ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය සියයට 20කින් පමණ කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවද වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළා.