ලක්ෂාන් ඩයස් නීතිඥවරයා ජාතිවාදියෙක්ද ?

ක්‍රිස්තියානි ආගමික ස්ථාන 166ට හාමුදුරුවරුන් විසින් පහරදී ඇති බවට ටී.වී දෙරණ ආයතනයේ ‘අලුත් පාර්ලිමේන්තුව‘ වැඩසටහනට එක්වෙමින් නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් විසින් ප්‍රකාශකලා …. ඔහුගේ මේ ප්‍රකාෂය පිළිබදව කිතුණු ජනතාව මෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවද තමන්ගේ දැඩි විරෝධතවය පළ කලේ ඔහු කල ප්‍රකාෂය සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවට මැල්කම් රන්ජිත් පියතුමා කල ප්‍රකාශය සමගයි.

ලක්ෂාන් ඩයස් නීතිඥවරයා ජාතිවාදියෙක් පමණක් නොව ඔහු ජාතිවාදය ඔහ්ගේ ෆේස් බුක් ගිණුම හරහා අවුලුවන්නෙක් ලෙසද බොහෝ දෙනා ඔහුට චෝදනා කරයි. ඔහුගේ ෆේස් බුක් ගිණුමේ ඔහුගේ සටහන් කිහිපයක් අප මෙහි ඉදිරිපත් කරමු. ඒ වගේම ඔහුගේ ෆේස් බුක් ගිණුමේ ලින්ක් එක මෙතනින්

මෙය ඔහුගේම ෆේස් බුක් ගිණුම බවට අප සහතික වන අතර එය ඔහුගේ ෆේස් බුක් ගිණුම නොවේ ඔහුට අපට විරුද්ධව නීතියෙන් වුවද කටයුතුකල හැක.

නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් නම් පුද්ගලායා ජාතිවාදී ගිණි අවුලුවන ගල් පැලෙන කෙබර කියන පුද්ගලයෙක් දැයි එම සටහන් බලා ඔබම තීරණය කරන්න …..

ලක්ෂාන් ඩයස් නීතිඥවරයා කිතුණු ආගමික ස්ථාන විනාශ කිරීමක් ගෑන කිසිවක් නොපෑවසු බවට තබන ලද ෆේස් බුක් සටහන සහ ඔහු දෙරණ නාලිකාවේ වෑඩ සටහනේ කිතුණු ආගමික ස්ථාන විනාශකල බවට සිදුකල ප්‍රකාෂය මෙතනින්