ගුවන් සේවිකාවන් කිසිදා ඔබට නොකියන රහස් 10 ක් මෙන්න..

ගුවන් ගමනක යෙදෙද්දී අපේ උදවූවට එන ගුවන් සේවිකාවන් කරන්නේ භාරදූර වගකීමක්.තමන්ගේ රැකියාව ගැන ඒ අය කිසිම වෙලාවක ඔබට නොකියන දේවල් ටිකක් තියෙනවා.මේ තියෙන්නේ ඉන් කරුණු කිහිපයක්.

1.දීර්ඝ ගුවන් ගමනකදී පැය 7 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් ගත උනද වෙහෙසක් දැනුනද අඛන්ඩව සිටගෙන සේවයේ යෙදිය යුතුය.නිදිමත ගතිය යනු නිදහසට කරුණක් නොවේ.එම නිසා ඔවුන්ට බොහෝ විට එක් ගුවන් ගමනකින් පසුව සැලකිය යුතු කාලයක විවේකයක් ලැබෙනවා.

2.නිදිමතකදී ඕනෑම ස්ථානයකදී කෙටි නින්දක් නිදා ගන්න පුලුවන්.මොකද ඔවුන්ගේ වෙහෙසකර බව මග හරවා ගැනීමට එමඟින් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා.

3.සිනහවීම සඳහාද පුහුණු විය යුතුයි.මොකද ගුවන් සේවිකාවන් නිතරම ප්‍රිය මනාපව සිනහමුසු මුහුණින් තමයි ඉන්නේ.

4.කෙනෙක්ට වමනය යාමට ඇත්නම් එයට අකැමැත්තෙන් උවත් කාරුණිකව ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් ඕනේ.කිසිම වෙලාවක එවැනි අවස්ථාවකදී පිළිකුලක් ඇති කරගෙන සිටීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ.

5.අතිශය කාර්ය බහුල අවස්ථාවල අපිරිසිදුව වුවද සේවය සැපයිය යුතු වෙනවා.මොකද මුල් තැන දෙන්න ඕනේ සේවයට.

6.තමන්ගේ විනය රැකගැනීම ගොඩක්වැදගත්.මොකද ගුවන් සේවිකාවන් කියලා කියන්නේ විනයවත් පිරිසක් .ඉතින් ඒ නිසා තමන්ගේ විනය ගැන ඔවුන් නිරතුරුවම සැලකිලිමත් විය යුතියි.

7.නිවසට පැමිණි ගමන් නිදා ගැනීම ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට සිදු කරන දෙයක්.මොකද ඔවුන් අධික තෙහෙට්ටුවක් එක්ක තමයි තමන්ගේ සේවය නිමා කරන්නේ.ඉතින් ඒ නිසා රටකින් තවත් රටකට ආපු ගමන් විවේකයක් ගන්න එක වරදක් නැහැ නේද?

8.සනීපාරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යමයි.

9.ගුවන් සේවිකාවන්ගේ ගමන් බෑගය තුල ගමන් බලපත්‍රය ඇතුළු සියලූ‍ දේ ගෙන යාමත් තවත් එක කරුණක්.එය ඔවුන් සතුව පවතින මූලිකම නීතියක්.

10.ඕනෑම අවස්ථාවක ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ.මොකද කිසිම වෙලාවක මගීන් සමඟ රණ්ඩු කරගන්න ඒ අයට හැකියාවක් නැහැ.