එංගලන්තයේ ධනවත්ම සිය දෙනා අතරට එක්වු විශිෂ්ට ලාංකිකයා

ශ්‍රී ලාංකිකයකු ලෝකයේ ඉහල තැනකට පිවිස සිටීම රටට ආඩම්බරයක් එක්කරන කරුණක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. එවන් අයුරින් ජීවිතය පමණක් නොව ලෝකයද ජය ගෙන එංගලන්තයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් 100 දෙනා අතරට එක්වූ ලාංකිකයකු පිළිබද ඔබ අසා තිඛෙනවාද ? මේ එම විශිෂ්ට ලාංකිකයාගේ කතාවයි.