ජාතිවාදය අවුස්සන අසාද් සාලිට එරෙහිව CIDයට පැමිණිල්ලක් !

හිටපු පළාත්සභා මන්ත්‍රී අසාද්  සාලි මහතාට එරෙහිව පිවිතුරු හෙළ උරුමය විසින් අපාරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

භික්ෂූන් වහන්සේලා මුස්ලිම් පල්ලිවලට පහර දුන් බවට අසාද් සාලි  විසින් කළැයි කියන ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්  පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ තරුණ කටයුතු ලේකම්  සුගීශ්වර බණ්ඩාර  මහතා විසින් අද (29) මෙම පැමිණිල්ල භාර දී තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.