“දයාසිරි හක්කේ බුදු රැස් බොක්කො දඩ මස් තියාගෙන කතා කරන්නේ” – මන්ත්‍රි බන්දුලාල්

හිටපු ඇමති දයාසිරි ජයසේකර දැන් කථා කරන්නේ හක්කේ බුදු රැස් බොක්කො දඩ මස්  තියාගෙන කපුරුහාමි කෙනෙක්  වගේ යැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් එජාප මන්ත්‍රි බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා පවසයි.

බද්දේගම පිහිටි එජාප කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

එහිදී ඒ මහතා මෙසේ අදහස් දැක්විය.

“අර්ජුන ඇලොසියස් මහතාට අයත් සමගාමකින්  ලබාදුන් රුපියල් මිලියනය මැතිවරණය සදහා යොදාගත් බව දයාසිරි ජයසේකර පිළිගන්නවා. නමුත් එජාපයට හා ආණ්ඩුවට තමයි දයාසිරි මන්ත්‍රිතුමා චෝදනා කරන්නේ  දැන් කපුරුහාමි කනෙක්  වගේකථා කරනවා. එජාපයේ  කිසිදු මන්ත්‍රිවරයකු අර්ජුන ඇලෝසියස්ගෙන් සල්ලි ගත්තා කියලා ඔප්ප වෙලා නැහැ.නමුත් දයාසිරි ජයසේකර රුපියල් මිලියනයක් අරගෙන  තියෙනවා. දැන් කියනවා  දුන්නු කෙනෙක් මතක නැතිලු පිංපත්‍රයකට දෙන රුපියල්10ක් නම් මතක නැතිවෙන්න පුළුවන්.  2015 ජුනි මාසය වෙනකොට   මහ මැතිවරණයට  දින නියම කරලා නැහැ.දැන් මේ අය  සුදු ඇදගෙන මඩ තැවිරිගෙ ඉන්නේ. 16 දෙනා  සුදනෝ වගේ කථා කරන්නේ. මේ අය  හොරකම් වලට උල්පන්දම් දිපු අයයි.   අපට සැකයක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරණයට සමහර වැරදි අඩුපාසු වහ ගන්නද කියලා.”