මහින්ද පක්ෂයට සමුදෙයි

පොහොට්ටුව ශක්තිමත් ස්ථානයකට පැමිණ තිබියදී තමාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකතු වීමේ කිසිදු හේතුවක් නොමැති බවත් සිය අවසාන තෝරාගැනීම පොහොට්ටුව බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරනවා.

ඕනෑ වේලාවට ගන්න සහ එපා වේලාවට විසිකර දැමීමට තමන් රම්පේ කරපිංචා වැන්නක් නොවන බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

එමෙන්ම නිදහස් පක්ෂයේ තනතුරුවලට තමාව පත් කර ඇත්තේ තමාවත් නොදැනුවත්ව බවත් නිදහස් පක්ෂය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව තමාට සිතාගත නොහැකි බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

“අපි දන්නෙත් නැතිව අපිව තනතුරුවලට පත්කරලා. මේ කරන්නේ මොනවද කියලා මටත් හිතාගන්න බැහැ. මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආදරෙයි. ඒත් ඒ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ හවුල්ව සිටින තාක් මට බෑ ඒකට හවුල් වෙන්න. ඒ අය යූ.එන්.පී. එකත් එක්ක එකතු වුණු නිසයි අපි එළියට බැස්සේ. පොහොට්ටුව අපි හදපු පක්ෂය. අද රටේ වැඩිම බලයක් තියෙන පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එරෙහි ශක්තිමත්ම පක්ෂයත් ඒකයි. එහෙම තැනකට පොහොට්ටුව ඇවිත් තියෙද්දී අපි මොකටද නිදහස් පක්ෂයට හවුල් වෙන්නේ. ආණ්ඩුවත් එක්ක මඟුල් කන ගමන් එක දවසක් ඒකට බැන්නා කියලා මේ අය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අනෙක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දැනගන්න ඕනෑ, ඒ අයට ඕනෑ වෙලාවට ගන්නයි එපා වෙලාවට විසිකරන්නයි අපි රම්පේ කරපිංචා නෙවෙයි”