ගංජා භාවිතය නීතිගත කල දෙවන රට මෙන්න…!

තම රාජ්‍යය තුල ගංජා භාවිතය නීතිගත කිරීමට කැනඩා පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ (19) අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ලොව මෙතෙක් ගංජා භාවිතය නීතිගත කර තිබුනේ උරුගුවේ රාජ්‍යයේ පමණක් වන අතර මෙම තීන්දුවත් සමඟ ලොව ගංජා භාවිිතය නීතිගත වූ දෙවන රට ලෙස කැනඩාව පත්වනවා.

කැනේඩියානු සෙනෙට් මණ්ඩලයේදී කංසා භාවිතයට අවසර ඉල්ලමින් ගෙන ආ පනතකට ඡන්දය විමසේදී  එයට  පක්ෂව ඡන්ද 52 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 29 ක් ලැබී තිබුනා.

කැනඩාව විසින් ගංජා භාවිතය 1923 වසරේදී නීති විරෝධී බවට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර නැවතත්  2001 වසරේ සිට ඖෂධ සඳහා පමණක් ගංජා භාවිතයට නීති සම්පාදනය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙලෙස සම්මත වු පනත එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ.