පාපන්දු උන්මාදයෙන් හැඩවූ අපූරූ විවාහ ඡායාරූප එකතුව!

මේ දිනවල පැවැත්වෙන පාපන්දු ලෝක කුසලානය සමග පාපන්දු උන්මාදය ශ්‍රී ලංකාවටද පැමිණ තිබේ.
එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්,

ඡායාරූපකරණය : ස්ටුඩියෝ අපි