ඩොලර් මිලියන 409 ක් වැය කර හැදූ ගුවන් තොට ඩොලර් මිලියන 405 කට…!

මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ගැන මේ දවස්වල රටේම කතාබහට ලක්වෙලා තියෙනවා. ඒ මත්තල ගුවන්තොටුපල ඉන්දියාවට බදු දීමට සූදානම් බවට පැතිර ගිය ආරංචියත් සමඟයි. කොහොම වුනත් එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ ඉඳලා මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ඉන්දීය ආයෝජකයකුට බදු දීම සඳහා සූදානම් වෙනවා කියලා දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවත් ළඟදීම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි කියලා එම ආරංචි මාර්ග වල දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව අනූනව වසරක් සඳහා මත්තල ගුවන් තොටුපල බදු දී ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන්ගේ ඒකාබද්ධ හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම රජයේ අරමුණු බවයි සඳහන් වන්නේ. මෙහිදී  ගුවන් තොපලෙන් සියයට 70 ක කොටසක් ඉන්දියාවට සහ සියයට 30 කොටසක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන පරිදි අදාළ ගිවිසුම සකස් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ඉදිකිරීම සඳහා ඇ.ඩො.මි  409 මුදලක් වියදම් වී ඇති අතර ගුවන් තොටුපල බදු දීමට සූදානම් වන්නේ ඇ.ඩො.මි 405 මුදලකට බවද එම ආරංචි මාර්ග වල දැක්වෙනවා.

මීට අමතරව ගුවන් තොටුපළ සමඟ ඒ අවට පිහිට ඉඩම් අක්කර 2000 ක් ද ඉන්දියාවට පැවරීමට නියමිත බවයි එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ. එසේම ගුවන්තොටුපළේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු නියෝජිතයන් පිරිසක් පසුගිය අඟහරුවාදා දින පැමිණ තිබෙන බවද වාර්තා වනවා.