ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රධාන විධායකගේ මාසික වැටුප ලක්ෂ තිස් දෙකයි.

ආණ්ඩුවට අයත් ආයතනයක දෙවන විශාලතම මාසික වැටුප අගමැති උපදේශක චරිත රත්වත්තේ මහතා ගේ සහෝදරයා වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක සුරේන් රත්වත්ත මහතා විසින් ලබා ගත් බව තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ ලබා ගත් තොරතුරු වලින් අනාවරණය වී ඇති බව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව සුරේන් රත්වත්ත මහතා ගේ මාසික මූලික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ තිස් දෙකක් (32) වන අතර ඊට අමතර ව ඔහුට අනෙකුන් සියලුම දීමනා ඔහු ට අයත් ය.

මීට පෙර රටේ ප්‍රධානියෙකුගේ සහෝදරයකු විසින් තවත් ආණ්ඩුවට කොටස් හිමි ආයතනයක මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ සීයක් (මිලියන 10 ක්) ඇතුළු දීමනා ලබා ගන්නා බව වාර්තා විය.

දෙවෙනි මාසික විශාල වැටුප වශයෙන් අගමැති වරයාගේ උපදේශක ගේ සහෝදරයා වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රධාන විධායකයා ලෙස සිටී සුරේන් රත්වත්ත මහතා ලබා ගත් බව ශ්‍රී ලන්කන් සමාගම විසින්ම ලබා දුන් තොරතුරු අනුව ආවරණය වී ඇති බව අද ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තාව අනුව පැහැදිලි වේ.